Biography

كاروان حمةسعيد حمةشريف بةرواري دامةزراندنم ١٤/٢/٢٠٠٦ وةركرتنى بروانامةي بةكالوريس ٢٠٠٧-٢٠٠٨ لة سالى ٢٠٠٦تا ٢٠١٨ وةك فةرمانبةر بةرپرسي تومار كارم كردووة لةكةل. ئةوةش بةبرسي ئامار بووم. لة لة سالى ٢٠١١ تاوةكو اسستا لة سالي ٢٠١٧ بروانامةس ماستةرم وةرگرت لة سالي ٢٠١٨ ئةركي بةرپرسي راكةياندني كوليژم. وةركرت لة جةند ليزنةك ئةندام بووم تايبةت بةوةرگرتني قوتاببيان لةسةر ئاستي زانكو و كوليز