Biography

ناوى ضوارى:خناومحمدمحمود احمد

شوين ،ريكةوتى لةدايك بوون:هةولير/7/8/1982

نيشتجيَبوون/هةولير

بارى خيزانى/خيزاندار/ذمارةى مندال/3

دةرضوى:زانكؤى سةلاحةددين/هةولير/عيراق

كؤليذى/ئةدةبيات/بةشى شوينةوارى كؤن

ريكةوتى دةرضون لةكؤليذ/25/6/2005

شوين و ريكةوتى يةكةم دامةزراندن:لةسةر ميلاكى وةزارةتى رؤشنبيرى/ بةريوةبةرايةتى طشتى شوينةوار/بةشى مؤزةخانةى شارستانى هةولير/2/3/2006

بةناونيشانى/ي.تيَبينةر/بةثلةى بةكالؤريوس