Biography

الاسم نيكار خالد نجم الدين 

مواليد  3- 12 - 1976 

بكلوريوس جامعة بغداد 1999 والماجستير جامعة صلاح الدين اربيل 2012 والدكتوراه جامعة الموصل 2015 ومنذ 1999 التعين على ملاك جامعة صلاح الدين اربيل والخدمه مايقارب 22 سنة واخر ترقية علمية كانت سنة 2020 وهي الحصول على لقب استاذ مساعد دكتور و مستمرة كتدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة صلاح الدين اربيل والاختصاص الادارة والتنظيم التربية الكشفية ويتم تدريس مادة التربية الكشفية في المرحله الاولى لكي نساعد الطلبة لحصولهم على الشخصية القيادية معتمدين على انفسهم في الحياة الجامعية والعامه والخاصه . ولكي نجعل الطلاب اكثر انفتاحا وخبرة  من خلال مزاوله الاعمال الكشفية التي تصنع منهم افرادا مفيدون في المجتمع الجامعي والمجتمع الحياتي ومساعده الاخرين وعدم الانجراف خلف اهوائهم الذاتية يعني المقصد منه نكران الذات والتفكير في الاخرين وارضاء الله ثم ارضاء ضميرهم 

مجموعه من نماذج الاسئلة من مادة التربية الكشفية 

 _ ئةم بؤشاييانةى خوارةوة ثربكةوة/                       

1-    بزووتنةوةي ديدةواني لة كوردستان بلاَوبوةوة لة هةوليَرو دهؤك و سليَماني لةسالَي ........     

2 - قؤناغى بيَضوة شيَران (الاشبال) لةتةمةنى ........سالَ كورِان

3 - بةشةكانى خيَوةت ........ و .......... و ..........  و........

4 - بةشةكانى تةور ......... و........ و.........

4 – ئةم بيرؤكةية دروست بووة لةسةر دةستى دامةزريَنةر (لؤردبادن باول) كة ناوة رِاستةقينةكةي .........................)ة ئةوةى كة خؤي ثي كةياند بة تواناي خوى )

-  تةنها (5 خالَ) لة قؤناغةكانى ديَدةوانى بذميَرة 

- ئةو مةرجانة ضين ثيَويستةدابين بكريَت لة خيَوةتطاى ديَدةوانى

– ويَنةى ئةمانة بكيَشة :  

 - رِؤيشتن لةستوونى كورت بةرةو ستوونى دريَذة وةية     

 - خيَوةتطا بةئاراستةى تيرةكةية   

 - ثرديَك هةية ثةرينةوةى لةسةر ئه‌ كرىَ   

- مةترسى هةية ئاطاداربة   

 _ بةئاراستةى تيرةكة 7 هةنطاو برؤ  

 -ثيَناسةى  ديَدةوانى جى

_ باسى ميَذووى ديَدةواني

_ بزميرة ثةيمانى رِابةران

_ باس جل و بەرگى دێدەوانى

_ ضؤنيةتى دانانى ضادرةكان 

_ كاركردن ثيَش هةلَسان بة خيَوةتطةى  ديَدةوانى