Research Evaluation

# Research Title Level Attachements
1
رةهةندةكانى مؤديرنتة لة رؤمانى ( كرةوى بةختى هةلالة)ى عةتا نةهايي دا
National
2
جيهانبينى ئايينى لة رؤمانى ( شيرى موسا)ى سلبير رةشيد دا
National
3
رةهةندة كؤمةلايةتييةكان لة ديدى ( حاجى قادرى كؤيي)دا
National
4
شيعرى وينةىى لاى هيندى شاعيرى كوردى
National
5
رؤلى رؤزنامة و كؤفار لة كةشةبيدانى رؤمان و نؤفليتى كوردى لة سةرةتاوة تا سالى 1995
National
6
رةمز و دةلالةتةكان لة ديوانة شيعرى ( خاج و مار )ى شيرزاد حةسةن دا
National
7
هونةرى ديالؤك لةكؤى كورتة جيرؤكةكانى ( عةبدولا ئاكرين )دا
National
8
كةسايةتى لة رؤمانةكانى مةركى مةيموون ى ( ماردين ابراهيم ) دا
National
9
تايبةتمةندى بةندى بيشينان لة دةفةرى سورجيياتى دا
National
10
رةنكدانةوةى رياليزم لةديوانة شيعرى ( سةولم بؤلاو كةناريش دوور)ى عةبدولَلاَ بةشيَودا
National
11
تيهةلكيش لة شيعرةكانى حاجى قادرى كؤيي
National
12
ئيستاتيكاى زمان لة رؤمانى دةرياس و لاشةكان ى بةختيار على دا
National
13
رؤزهةلاتى داهينراو لة رؤمانةكانى جان دؤستدا
National
14
لايةنة هونةرييةكانى كؤرانى ميللى لةناوجةى سورجيياتىدا
National
15
رةهةندى دةروونى لةرؤمانى بة ريكاوةى دلشاد كاوانيدا
National
16
توخمى شوين لة رؤمانى بيرةوةرى جةنكاوةريكى كةمال سةعديدا
National
17
كيَرانةوة لة رؤمانى سوارةكان بة قاجاغ بووكيان كواستةوةى كاروان عومةر كاكةسوور
National