Acknowledgement

# Activities Attachements
1
saroky zanko
Purpose: sarkawtw bwn la prosay xwendy electrony 2019-2020
2
dean of college
Purpose: sarkawtw bwn la prosay xwendy
3
dean of college
Purpose: mandw bwn la lezhnay rekxstny arshif
4
saroky zanko
Purpose: sarkawtw bwn la prosay dlnayay jory
5
waziry xwendy bala
Purpose: barz krdny quality xwendn ba rekw peky
6
dean of college
Purpose: mandw bun w xzmat krd wakw barprsy tomar
7
dean of college
Purpose: supas w pezaniny ragr labo lezhnay rankingy kolezh