Biography

سيفى كةسيَتى

ناو :د. ئالان قادر رسول

ميَذوى لة دايك بون : سليَمانى – 12 – 2 - 1971

باري كؤمةلَايةتى : خيَزاندار

ثيشة : مامؤستاي زانكؤ

ثسثؤرِى : ثرؤفيسؤر – دةرونناسي طشتى وةرزشي .

زمانى شارةزا . كوردى – عةرةبى – ئينطليزى

ئيمةيل : alanyaba1971@yahoo.com

ذمارةى تةلةفؤن : 07504510122

بروانامةكان :

بةكالوريوس لة ثةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان سالَي 1994 – زانكؤى سةلاحةدين .

ماجستيَر لة ثةروةردةى جةستةيى  و زانستة  وةرزشيةكان سالَي 1999 – زانكؤى سةلاحةدين .

دكتوراة لة ثةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان سالَي 2004 – زانكؤى سةلاحةدين .

بوارى زانستى و كارطيَرِى:

* سةرؤكى بةشى زانستي كؤليَذى ثةروةردةى جستةيى وزانستة وةرزشيةكان – ( 1999 – 2001 )

* سةرؤكي ليذنةى زانستي و خويَندنى بالَا كؤليذى ثةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان – ( 1999 – 2003 )

* ئةندامى ئةنجومةنى كؤليذى ثةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان – ( 1999- 2001 )

* ئةندامى كاراى يةكةمين كؤنفرانسى زانستى دانانى رِيَنماييةكانى زانكؤكانى كوردستان – ( 2001 )

* ئةندامى كاراى ضةندين ليذانى هاوبةشى نيَوان وةزارةتى خويَندنى بالَا و وةزارةتةكانى ترى كوردستان و عيَراق

* سةرثةرشتيارى تويَذينةوةى زانستى ضةندين قوتابى ( بةكالوريوس – ماجستيَر ) و ليذنةى كفتوطؤيى قوتابى ( دكتوراة ) (2010 – 2021 ) لة زانكؤكانى ( سةلاحةدين – سليَمانى – دهؤك – موصل)

* مامؤستاى وانةى دةرونناسى كشتى و وةرزشى لة كؤليذى ثةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان ( 2010- 2021)

* ئةندامى دةستةى دامةزريَنةرودارِشتن و نوسينةوةى ياساى ئةنجومةنى بالَاى وةرزش لة هةريَمى كوردستان (2003 )

* ئةندامى كارايى ليذنةى دارِشتن و نوسينةوةى رِةشنوسى ياساى وةزارةتى وةرزش و لاوانى عيَراق و كوردستان (2004- 2006 )

* ئةندامى دةستةى طشتى هةلَبزاردنةكان ودارِشتنةوةى ياساى ليذنةى ئؤلمثى عيَراق ( 2004 )

* شارةزا لة سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران – ئةنجومةنى بالَاى وةرزش ( 2002- 2006 )

* جيَطرى سةرؤكى ليذنةى ئؤلمثى كوردستان ( 2008 – 2009 )

* ئةميندارى طشتى ليذنةى ئؤلمثى كوردستان ( 2010 – 2020)

* ئةندامى كارا لة ضةندين شاندى دانوستانكار لة نيَوان دةزطا وةرزشيةكانى كوردستان و عيَرِاق و   

ولَاتانى دراوسىَ

خاوةنى ضةندين تويَذينةوةى زانستي كة لة ضةندين طؤفار بلَاو كراوةتةوة بةم ناونيشانانةى خوارةوة

1- مستويات القلق التنافسي و اثرها في اداء بعض المهارات الاساسية بكرة القدم

2- مفهوم الذات الانجازية و علاقتة بالسلوك التنافسي و الاداء المهاري لبعض المهارات الاساسية لدى لاعبي كرة القدم

3- دراسة مقارنة في تماسك الفريق الرياضي بين لاعبي فريق كرة الطائرة و كرة السلة في كلية التربية الرياضية - جامعة صلاح الدين

4- مقارنة مستوى السلوك القيادي لدى مدربي كرة القدم

5- قياس درجة الاحتراق النفسي لدى مدربي منتخبات كليات جامعة صلاح الدين

6- الضغوط النفسية و علاقتها بالاستثارة الانفعالية لدى مشرفي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في دوري اقليم كردستان - العراق

7- تاثير تمرينات التحمل النفسي وفق اسلوب التنافس المقارن في تنمية بعض المهارات الاساسية بكرة القدم للمبتدئين

8- تاثير تمرينات نفسية لتقليل الحرج الوقفي و تنمية بعض المهارات الاساسية بكرة القدم للسيدات

9- الالتزام باخلاقيات العمل الاداري و علاقتة بدافعية الانجاز لبعض المدراء مدارس الاعدادية في مركز محافظة اربيل

10- بناء مقياس الاحتراف الرياضي للاعبي كرة القدم في اقليم كردستان - العراق

11- تاثير منهج ارشادي معرفي في الشخصية الرياضية لدى حكام كرة القدم في محافظة كركوك

12- مركز التحكم و علاقتة بالعزو السببي لدى لاعبي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم في محافظة اربيل

13- نظام تدريسي مقترح و تاثيرها على جودة و نوعية خريجي كليات التربية البدنية و علوم الرياضة في اقليم كردستان - العراق

14- فاعلية بعض القياسات الميدانية في تطوير مهارة التصويب البعيد لدى لاعبي كرة القدم

15- بناء مقياس لتقييم الاندية الرياضية في اقليم كردستان - العراق

16- دراسة مقارنة في تحليل الذات بين لاعبي كرة القدم و كرة الطائرة في نادي اربيل الرياضي

17- المرونة النفسية و علاقتها باليقظة الذهنية لدى لاعبي اندية الدرجة الممتازة بكرة الطائرة

18- قابلية حل المشكلات لدى رؤساء الاتحادات الرياضية في اقليم كردستان - العراق