Biography

   انا اسمي ارام علي عثمان ، في كلية التربية جامعة صلاح الدين حاصل علی شهادە بكالوریوس فی كلیە التربیە قسم اللغە العربیە 2008

حامل شهادة ماجستر فی سنە 2015 فی جامعة سوران فاكلتی اڵاداب. الان طالبة دكتوراة