Biography

   انا اسمي ارام علي عثمان ، في كلية التربية جامعة صلاح الدين  حاصل علی شهادە بكالوریوس فی كلیە التربیە قسم اللغە العربیە 2008

حامل شهادة ماجستر فی سنە 2015فی جامعە سوران فاكلتی اڵاداب