Student evaluations

# Department and stage Subject Attachements
1
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Second Stage
نمرةى كوشش بابةتى ياسايدةستورى
2
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Fourth Stage
كاريكةرى توركيا لةسةر بةرسي كورد لة سوريا لة دواى 2011
3
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Fourth Stage
ليكةوتةكانى ر يفراندومى سةربةخوى لةسةر بةيوةنديةكانى نيوان بارتة سياسيةكانى هةريمى كوردستان لة دواى 2017ي
4
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Fourth Stage
كاريكةرى ميليشاكان لةسةر برؤسةى ديموكراسي عيراق دواى 2015
5
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Fourth Stage
سياسةتى ئابورى حكومةتى فيدرال بةرامبةر هةريمى كوردستان لة باش 2014
6
سيستةمة سياسيةكان و سياسةتى كشتى
Fourth Stage
برؤسةى جاسازى لةكاابينةى نويةمى حكومةتى هةريمى كوردستان : درةفةت و ئالنكارييةكان ى