Acknowledgement

# Activities Attachements
1
wazere xwendni bala
Purpose: ba hoy mandubun la lezhnay yaksankrdn
2
wazere xwendni bala
Purpose: ba hoy dabin krdni zor tren zhmaray kurse bo poli 12
3
saroki zanko salahaden
Purpose: ba hoy nashr krdni paper impact factory barz
4
saroki zanko salahaden
Purpose: ba hoy nashr krdni paper impact factory barz
5
saroki zanko salahaden
Purpose: ba hoy xwendni electroni
6
saroki zanko salahaden
Purpose: ba hoy hinani nmray bash la dlnyayi jori
7
lezhnay tarqyat kolizhi zanst
Purpose: ba hoy anjamdani mamalay tarqya
8
ragre kolizhi parwarda
Purpose: xwendne alaktroni
9
ragre kolizhi zanst - mousl
Purpose: bazhdare krdn la tawtwe krdni qwtaby master