Biography

ناوم هيوا محمد اسماعيل  له دايك بوى شارى هه وليرم له 29 / 8 / 1974 خويندنى سه رةتايى و ناوةندى و دواناوةنديم هه ر له هةولير تةواو كردووة . كوليذى بةروةردةى جةسةيى و زانستة وةرزشيةكانم لة زانكؤى سةلاحةدين هةولير تةواو كردوة بة بلةى سىَ يةم لةسةر ئاستى كؤليز لة سالى 1999 – 2000 . وة لة سالى 2001 وةكو  معيد لة هةمان كؤليز دامةزرامةوة .  لة سالى 2006 بروانامةى ماستةرم لة كؤليزى بةروةردةى وةرزشى – زانكؤى موسل بةدةست هينا لة تايبةتمةندى ( علم تدريب – مبارزة ) وة لة سالى 2013 بروانامةى دكتورا م لة كؤليزى بةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشيةكان – زانكؤى سةلاحةدين هةولير بةدةست هينا لة تايبةت مةندى ( فسلجة تدريب – مبارزة ) وة ئيساتش بؤ ماوةى 18 سالة مامؤستام لة كؤليزى بةروةردةى جةستةيى و زانستة وةرزشةيةكانى زانكؤى سةلاحةدين . لة قؤناغى دووةم وانةى (فسلجة تدريب ) ئةليمةوة وة لة قؤناغى سىَ يةم وانةى (مبارزة) ئةليمةوة.وة سةرؤكى يةكيتى شمشيربازى لقى هةوليرم