Membership in Organization

# Organization Name Level Attachements
1
منتدى اقتصادي كوردستان -فرع السليمانية
2008-05-01
National
2
سه نديكا روزنامة نوسانى كوردستان
2016-02-02
National
3
سه نديكا ئابوورى ناسى كوردستان
2023-03-28
National
4
سه نديكا ئابوورى ناسى كوردستان
2016-12-31
National
5
سه نديكا زميرياران ووردبينان كوردستان
2015-12-31
National
6
سه نديكا زميرياران ووردبينان كوردستان
2015-12-31
National
7
يه كيتى ماموستايانى كوردستان
2016-12-31
National
8
يه كيتى ماموستايانى كوردستان
2016-12-31
National