Seminars

Presenting Seminars
# Seminar Title Level Attachements
1
راستي ودروستي و ئةركي مرؤيي باراستني زينكة
Presenting a Seminar at 2023-07-15
National
2
ده ست لة ناو دةست بو باراستني زينكةي هةريمةكةمان
Presenting a Seminar at 2023-03-24
National
3
قورئاني بيرؤز ة باراستني زينكة
Presenting a Seminar at 2022-10-14
National
4
بومةلةرز ة زينكة
Presenting a Seminar at 2022-10-03
National
5
تايبةتمةندي زينكةرةزان
Presenting a Seminar at 2023-01-13
National
6
Presenting a Seminar at
Attending Seminars
# Seminar Title Seminars Attachements
1 Attending Seminars 30