Acknowledgement

# Activities Attachements
1
راكري كوليز
Purpose: ئةنجامداني سيمينار
2
راكري كوليز
Purpose: ليزنةي ئةنجومةني بةشي ياسا
3
راكري كوليز
Purpose: بةشدار بوون لة ئاهةنكي دةرجووني قوتابيان
4
راكري كوليز
Purpose: به دةستهيناني بلةي دووةم له كيبركي Jessup
5
سةرؤكي زانكؤ
Purpose: بةشدار بوون له كيبركيي Jessup
6
سةرؤكي زانكؤ
Purpose: هيناني نمرةي شايستة لة برؤسةي دلنيايي جؤري
7
راكري كوليز
Purpose: هةول و كؤشش لة بةردةوام بوون لة برؤسةي خويندن