Biography

من ماموستا مظفرحمد علي دةرجووي بةشي كاركيري زانكؤي سةلاحةدين بؤ سالي 1992 ريَزبةندم دووةم لةسةر بةشةكةم ،لةسالي 1993 دامةزرام و دةست بةكاربووم لة سةرؤكايةتي زانكؤي سةلاحةدين يةكةي خؤيةتي بة ناونيشاني ي . تويزةر تا سالي 2002 بةم ناونيشانة بةردةوام بووم ، لةم بةروارةدا ماستةرم بةدةست هينا لة كارطيري لة زانكؤي سةلاحةددين ، لةسالي 2009 نازناوي زانيستم كورا لة مامؤستاي ياريدةدةر بؤ ماموستا وة لة سالي 2014 ناز ناوي زانستيم بوو بة برؤفيسؤري ياريدةدةر لة زياني وظيفيم جةندين بةربرسيارةتي لة ئةستؤ كرتووة لةوانة( بةربرسي يةكةي خؤيةتي لة كؤليز ، بةربرسي يةكةي كؤمبيوتةر ، برياردةري بةشى كاركيري و ئيستا سةرؤكي بةشي كاركيرم