Biography

ناوى سيانى : نةخشين جمال محمد

نازناوي زانستي: مامؤستا

بروانامةى دبلوم لة زميرياري لة سالي 2004 لة بةيمانكاي تةكنيكي كاركيري - هةولير

بروانامةى بكالؤريؤس لة زميرياري لة سالى 2008 لة زانكؤي سةلاحةددين - هةولير

 بروانامةى ماستةر لة بوارى زميرياري لة سالى 2014 لة زانكؤي سةلاحةددين - هةولير

ميزووي بة دةست هيناني نازناوي زانستي ( ماموستاي ياريدةدةر): 20-02-2015

ميزووي بة دةست هيناني نازناوي زانستي ( ماموستاي ياريدةدةر):22- 09- 2021

يةكةم دامةزراندن لة زانكؤي سةلاحةددين - كؤليزي بةريةبردن و ئابووري لةسالى 2009