Biography

من وةك مامؤستايةكى زانكؤ برؤسةى خؤيندن تةنيا لة روى زانستى سةير ناكةم بةلكو برؤسةى خويندن دوو لايةنى سةرةكى هةية لايةنةكى زانستىية ئةويتريان بةروةردةيية بؤية لة وانة وتنةوة تةئكيد لةسةر هةردوو لايةن دةكةم وةهةول دةدةم هةر زانستيكى نويم دةست كةوت لة بوارى بسبؤريم بة بكينم جونكة باوةرم واية ئةكر قوتابيكى تةندروست بةروةردة بكةين ئةوة نةويكى تةندروستمان دةست دةكةويت وة ولات بةرةو بيشةوة ئةجيت.

من مواليد 1959 أربيل، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من قسم اللغة العربية كلية  التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل عام1994-1995، وحصل شهادة الماجستير من كلية الآداب /قسم اللغة العربية عام 2000، والدكتورا عام 2007، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية، يدرس مادة الأدب العباسي للمرحلة الثالثة،  صدر له كتابان، الأول بعنوان( صورة العدو في شعر المتنبي) والآخر بعنوان( النور  والظلام في شعر البحتري) عن دار الزمان للنشر والتوزيع

في 2010