Education

Education
# University and College Degree
1
Salahaddin University
Mathematics
Iraq
1989-06-27
Master of Science
2
Salahaddin University
Mathematics
Iraq
1999-12-16
Doctor of Philosophy
3
Mosul University
Mathematics
Iraq
1983-06-21
Bachelor Degree(Research Project)
Scientific Titles
# University Scientific Title
1
Salahaddin University
1989-08-10
Assistant lecturer
2
Salahaddin University
1998-07-30
Lecturer
3
Salahaddin University
1998-02-04
Assistant professor
4
Salahaddin University
2009-10-14
Professor