Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
كیفیة تنقیح البحث وتنظیمھ قبل التقدیم الى المجلة لزیادة فرص القبول
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2022-08-12 - 2022-05-13
National
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements