Biography

 

من (ريَذنة سيف الدين حسن) ،مامؤستا لة بةشى زمانى كوردى مامؤستام ، لةسالَى (2006-2007) لة بةشى كوردى وةرطيراوم ، لة سالَى (2009-2010) بة ثلةى يةكةم دةرضووم لة سةر ئاستى بةشى زمانى كوردى ، لة سالَى (2011) وةك ياريدةرى.تويَذةر (موعيد) دامةزراوم ، لةسالَى (2015) بروانامةى ماستةرم لة زمانى كوردى بةدةست هيَناوة ، لة سالَى (2018) لة خويَندنى بالاَ دكتؤرا - وةرطيراوم و لة سالى 2021 بروانامةى دكتورام بةدةست هيناوة ، ئيَستاش مامؤستام لة بةشي كوردى-كؤليذى زمان- زانكؤى سةلاحةدين