Research Evaluation

# Research Title Level Attachements
1
حقوق العامل في قانون العمل العراقي
National
2
قرارات المنظمات الدولية دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني
National
3
الاجراءات الخاصة بتعجيل الدستور الاتحادي
National
4
تاوانی لەناوبردنی بە كۆمەڵ كوردانی یەزیدی
National