Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
دورة جامعو تكريت
التعليم المستمر جامغة تكريت
2023-05-27 - 2023-05-28
International
2
مقاومة الانسولين
التعليم المستمر جامغة تكريت
2023-05-27 - 2023-05-28
International
3
التكلفة الاقتصادية
التعليم المستمر جامغة تكريت
2023-05-23 - 2023-05-24
International
4
اساسيات المحاسبة
اكاديميةدمشق للتدريب
2023-05-22 - 2023-05-25
International
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements