Research Registration

# Research Title Attachements
1
المكان وابعاده الجمالية في الخطاب الشعري عند سعدي يوسف
2
الحيوان في كتاب مجمع الامثال للميداني /دراسة أدبية بلاغية