Student Supervision

# Research Title Degree Attachements
1
(ئازاد عبدالعزيز محمد) بةناونيشاني (ئاراستةكاني دةستةبذيري ميديايي سةبارةت بة رِادةي ثابةندبووني ثيَطة ئةليكتروَنيية كوردييةكان بة ئيتيكي ثيشةيي لة هةريَمي كوردستاندا- تويَذينةوةيةكي شيكاري مةيدانيية) بةشي راطةياندن
اعلام
Doctor of Philosophy
2
بةرِيَز (هةذار عثمان حسين) بةناونيشاني (سةقامطيرى كوَمةلاَيةتي و ثةيوندى بة متمانةى سياسي بة ثارتة كوردستانيةكان- تويَذينةوةيةكي مةيدانيية لةسةر طةنجاني زانكوَ- زانكوَكاني سةلاحةددين- هةوليَر، سليَماني ودهوَك بة نموونة)، بةشي كوَمةلَناسي
sociology
Master of Arts