Participated in Committees

# Committee Committee Level Attachements
1
لجنةى كومةلايةتى لةسةر ئاستى كوليز
College
2
لجنةى بةش
College
3
لجنةى جالاكيةكانى بةش
College
4
لجنةى ئةنجومةنى بةش
College
5
لجنةى كومةلايةتى بةش
College