Biography

ناو: أميد ابراهيم جوزةلي

سال و شويَني لة دايك بوون: هةوليَر - 1966

كار: مامؤستاى زانكؤ

ثلةى زانستي: دكتوراة

نازناوى زانستى: ثرؤفيسؤرى ياريدةدةر

ثسثؤرى وورد: ميَذووى ئيسلامى

بارى خيَزانى: خيَزاندار

لة سالى (1989) برِوانامةى بةكالؤريؤسى وةرطرتوة -بةشى ميَذوو-كؤليَذى ئاداب- زانكؤى سةلاحةدين.

لة سالى (1993) برِوانامةى ماستةر لةبوارى ميَذووى ئيسلامى لة كؤليَذى ئاداب- زانكؤى سةلاحةدين بة دةست هيَناوة.

لة سالى (2004)   برِوانامةى دكتؤراةى لةبوارى ميَذووى ئيسلامى لة كؤليَذى ئاداب- زانكؤى غازى (تركيا-أنقرة) تةواو كردوة.

لة سالى (1993) دامةزراوة وةك  مامؤستا لة بةشى ميَذوو  كؤليَذى ئاداب- زانكؤى سةلاحةدين وة تاكو ئيَستا بةردةوامة.