Participated in Committees

# Committee Committee Level Attachements
1
ليجنةى ئةنجومةنى بةشي فيزيك2023 -2024
College
2
ليجنةي مةشق و راهينان
College
3
2024-2023ليجنةي كفنوكوي تويَزينةوةى قوتابيان
College
4
ليجنةى تاوتويكردنى قوتابى دكتورا اشفي سليمان
University
5
ليجنةى هةلسةنكاندنى تويَزينةوةى دةرجونى بةشي فيزيك
College
6
ليجنةى كريني كتيَب
College
7
ليجنةى كازاندةى قوتابيانى خ. بالا- وةرزى يةكةم
College
8
ليجنةى زانستى و خويَندنى بالاَ
College
9
ليجنةى مناقشةى قوتابى دكتورا محمد اسماعيل - ز. زاخو
University
10
ليجنةي مناقشةى قوتابي دكتورا يادكار محمدامين - ز. سليماني
University
11
ليجنةى مناقشةى قوتابى ماستةلر لانه لطيف - ز سليمانى
University
12
ليجنةى مناقشةى قوتابي ماستةر كاردو عزيز - ز. سليمانى
University
13
ليجنةى سميناري د. أشقي سليمان
College
14
ىلبجنةى مناقشةى قونابى ماستةر اشتي عبدالحميد - ز. بغداد
University
15
ليجنةى سميناري بيمان صابر حسين
College
16
ليجنةى ليوةركرتن( استلال)
University
17
ليجنة لةسةرئاستي كؤليج
College