Biography

بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان

سةر بوردة

 

ناو : ياسين تحسين كريم بةحةركةيي

ميَذوو و شويَني لةدايك بوون :  9/3/1979   هةوليَر / بةحةركة .

بلةي زانستي : برؤفيسؤري ياريدةدةر

عةشيرةت : طةردي

ذمارةي مؤبايل : 07504629148

ئيميَل : yaseen.baharki@gmail.com

Yaseen.kareem@.su.edu.krd

فيس بووك : د. ياسين البحركي

زمانةكان :

1-        كوردي ..  زؤرباش .   

2-       عةرةبي .. زؤر باش ..

3-       ئينطليزي . باش .

بروانامةكان

1-        بروانامةي دبلؤم  لة زانستة شةرعيةكان / ثةيمانطاي  هةوليَر بؤ زانستة شةرعيةكان لة هةوليَر ، بة هةلسةنطاندي زؤر باشة لة سالي   1999  .

2-       بروانامةي بكالؤريؤس لة زانستة شةرعيةكان لة كؤليذي شةريعةي زانكؤي بةغدا بة هةلسةنطاندني ( زؤر باشة ) لة سالي 2004 .

3-       بروانامةي ماستةر لة زانستة ئيسلاميةكان لة تايبةتمةندي ( أصول الفقه ) لة كؤليذي ( الامام  الأعظم ي زانكؤيي ) لة شاري بةغدا بة هةلسةنطاندني ( ناياب ) لة سالي ( 2007 ) .

4-       بروانامةي دكتؤرا لة فةلسةفةي زانستة ئيسلاميةكان لة تايبةتمةندي ( أصول الفقه  المقارن باللغة العربية ) لة كؤليذي ( الامام  الأعظم ي زانكؤيي ) لة شاري بةغدا بة هةلسةنطاندني ( ناياب ) لة سالي ( 2012 ) .

5-       بروانامةي زانستة شةرعيةكان ( الاجازة العلمية ) لةلايةن زؤر بةريَز ( م ملا عبد القادر بةحةركةيي ) مامؤستاي ئاييني لة مزطةوتي شةهيد نجم الدين لة شاري هةوليَر، لة سالي ( 2006 ) .

6-       بروانامةي توانستي زماني ئينطليزي نيَو دةولةتي ( ئايلتس ) لة ثةيمانطاي نيَو دةولةتي بةريتاني بة نمرةي ( 3.5) لةسالي 2014 . كةماوةي ( 6 ) مانط بوو.

7-       بروانامةي توانستي زماني ئينطليزي كة خولةكة( 4 ) مانط بوو لة زانكؤي سؤران.

8-       بروانامةي توانستي كؤمثيوتر كة خولةكة ( 3 ) مانط بوو لة زانكؤي سؤران .

9-       بروانامةي توانستي كاطيَري لة زانكؤي سةلاحةددين /كؤليذي زمان ، كة خولةكة (2 ) هةفتة بوو .

10-    بروانامةي ريَطاكاني وانةوتنةوةي لةزانكؤي سةلاحةددين كة خولةكة ( 6 ) مانط بوو.

11-     بروانامةي بةرنامةكاني كؤمثيوتةر ( ويندؤز / ؤورد / ثاوةر ثؤينت / أكسل ) .

12-    بروانامةي خولي طةشة ثيَداني مرؤيي لة هةوليَر .

13-    بروانامةي خولي طةشة ثيَداني مرؤيي لة زانكؤي راثةرين .

14-     شارةزا لة ثزيشكي جيَطرةوة ( كةلةشاخ و ضارةسةر كردني نةخؤشي بة مؤكسا و زيَروو ( الطب البديل  / الحجامة/ الموكسا / دود العلق  ) .

15- شارةزاي نيو دةولةتي بواري كةلةشاخ و جارةسةر بة كرمي زالوو 

 

 

 

ثلةو ثؤست :

1-        ثيَش نويَذ و ووتار خويَن و فةرمانبةر لة وةزارةتي ئةوقاف بؤ ماوةي ( 10 ) سال .

2-       برياردةري بةشي عةرةبي/ كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي/ زانكؤي سةلاحةددين.

3-       سةرؤك بةشي زماني عةرةبي لة كؤليَذي زمان / زانكؤي سةلاحةددين / سؤران.

4-       ياريدةدةري راطر بؤ كاروباري كارطيَري / كؤليَذي زمان زانكؤي / سؤران .

5-       ياريدةدةري راطر بؤ كاروباري زانستي  / كؤليَذي ئاداب زانكؤي / سؤران .

6-       ياريدةدةري راطر بؤ كاروباري كارطيَري وزانستي / كؤليَذي ئاداب زانكؤي / سؤران .

7-       سةرثةرشتياري طشتي و خاوةن ثةيمانطاي تةكنيكي رةواندوز .

8-       سةرثةرشتيارو خاوةن سةنتةري ضارةسةر بؤ ثزيشكي ددان .

9-       سةرثةرشتيارو خاوةن سةنتةري ظينا بؤ ثزيشكي ددان .

ئةندام بوون

1-        ئةندامي يةكيَتي زاناياني ئيسلامي كوردستان / هةوليَر .

2-       ئةندامي يةكيتي مامؤستاياني كوردستان / لقي سؤران .

3-       ئةندامي سةنديكاي مامؤستاياني زانكؤو ثةيمانطاكان .

4-       ئةندامي ئةنجومةني كارطيري كؤليذي زمان .

5-       ئةندامي ئةنجومةني زانستي كؤليذي ئاداب .

6-       ئةندامي ئةنجومةني داارايي كؤليذي ئاداب .

7-       ئةندامي ئةنجومةني زانستي بةشي زماني عةرةبي .

8-       ئةندامي ئةنجومةني بةرزةفتكاري قوتابياني كؤليذي زمان .

9-       ئةندامي ئةنجومةني زانستي بةشي عةرةبي كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي.

10-    سةرؤك ليذنةي  تةندروستي و سةلامةتي  كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي.

11-     سةرؤك ليذنةي تويّينةوةي دةرضون كؤليذي ثةروةردةي بنةرةتي.

12- جيكري سةرؤكي ريكخراوي كوردستان بؤ تويزينةوةي زانستي 

 

 

سوثاس و ثيَزانين:

1-        سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : سةرؤكي زانكؤي سةلاحةددين . ( 7 )

2-       سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : سةرؤكي زانكؤي سؤران   ( 4 )

3-       سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : ياريدةدةري سةرؤكي زانكؤي سؤران ( 1 ).

4-       سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : راطري كؤليذي زمان ( 2 )

5-       سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : راطري كؤليّذي ئاداب ( 4)

6-       سوثاس و ثيَزانيني بةرِيَز : يةكيتي قوتابياني كوردستان ( 1 ).