Public Activities

# Activities Activity Type Attachements
1
زينكة
Organization
2
هؤشياري تةندروستي و كؤمةلايةتي
Public achievement
3
ديداري تةلةفزيؤني لةسةر دياردةي تاوان
Organization
4
جالاكي و بؤنةكاني قوتابيان
Public achievement
5
جالاكي رؤزي جيهاني ئافرةتان
Public achievement
6
هؤشياركردنةوةي قوتابيان سةبارةت بة مادة هؤشبةرةكان بؤ بةشي كاري كؤمةلايةتي
Organization
7
جاوبيكةوتني راديؤ بؤ مةترسيةكاني ماددةي هؤشبةر
Public achievement