Acknowledgement

# Activities Attachements
1
سةروكايةتي زانكوي سةلاح الدين /نوسينكةي سةروكي زانكو
Purpose: بو هةول وماندووبون وكوشش لة بروسةي خويندن
2
راكرايةتي كوليجي ئاداب
Purpose: بيشكةشكردني كتيبي بةنرخ بة كتيبخانةي كوليج / سوباس وبيزانين
3
مجلة زانكو ( جامعة صلاح الدين - اربيل
Purpose: هةلسةنكاندني جةند بابةتيك لة كوفاري زانكو
4
جامعة بابل / كلية الاداب
Purpose: تثمينا للجهود العلمية في تقديم بحث حول تنقيبات قلعة اربيل في الندوة العلمية
5
زانكوي سليماني /كوليجي زانستة مروفاييةتيةكان/ بةشي شوينةوار
Purpose: سوباس وبيزانين
6
سةروكايةتي زانكوي صلاح الدين
Purpose: ئةنجامداني بروسةي دلنيايي جوري (2020-2021)
7
سةروكايةتي زانكوي صلاح الدين
Purpose: بيشخستن (قدم)
8
سةروكايةتي زانكوي صلاح الدين
Purpose: سوباس وبيزانيين
9
عمادة كلية الاثار / جامعة الموصل
Purpose: لمنلقشة رسالة الماجستير
10
عمادة كلية الاثار / جامعة الموصل
Purpose: لمنلقشة رسالة الماجستير
11
مؤسسة تراثنا للدراسات والترميم ، الجرائر
Purpose: القاء محاضرة في المؤتمر الدولي الاول للتراث في تونس
12
عمادة كلية الاثار / جامعة الموصل
Purpose: لمنلقشة رسالة الماجستير
13
عمادة كلية الاثار / جامعة الموصل
Purpose: تثمينا للجهود العلمية في تقديم بحوث مجلة اثار الرافدين الجزء الاول 2024
14
مؤسسة تراثنا للدراسات والترميم ، الجرائر وتونس
Purpose: للمشاركة والحضور في المؤتمر الولي الاول في الوطن العربي في تونس
15
قايمةقاييةتي قةزاي كويه وفةرمانكةي و شوينةواري كوية
Purpose: هاوكاريكردني ل ة دروستكردني موزةخانةي كوية
16
الوقف الشيعي / العتية العلوية المقدسة الامانة العامة
Purpose: لانجاح مؤتمر التراث الدولي الاول
17
سةروكايةتي زانكوي صلاح الدين
Purpose: ئةنجامداني بروسةي دلنيايي جوري (2020-2021)
18
العتبة الحسينة المقدسة / مركز بينة للامن الفكري والثقافي
Purpose: للجهود المبذولة في توثيق التراث الحضاري العراقي
19
الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة كربلاء
Purpose: مؤتمر التراث والاثار رمز حضارة الامم وهويتها / عضو اللجنة العلمية للمؤتمر