Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
WSN وشبكات المتحسات اللاسلكية GIOTانترنيت الاشياء الاخضر
جامعة تكريت
2023-09-20 - 2023-09-21
National
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements