Acknowledgement

# Activities Attachements
1
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
Purpose: شكر و التقدير الوزير عيد المرأة
2
شكر و التقدير رئيس الجامعة
Purpose: Times Higher Education Arab University Rankings 2023
3
شكر و التقدير العميد
Purpose: 2023-2024 السيطرة النوعية