Student Supervision

# Research Title Degree Attachements
1
البنية الحجاجية في النص القرآني (دراسة في آيات العمل )
قسم اللغة العربية/كلية اللغات
Doctor of Philosophy
2
الأمر الاداري للاشراف على أطاريح الدكتوراه
قسم اللغة العربية/كلية اللغات
Doctor of Philosophy
3
الأمر الاداري للاشراف على أطاريح الدكتوراه
قسم اللغة العربية/كلية اللغات
Doctor of Philosophy