Education

Education
# University and College Degree
1
Salahaddin-Erbil
Mathematics
Iraq
2000-08-20
Master of Science
2
Salahaddin-Erbil
Mathematics
Iraq
2007-07-03
Doctor of Philosophy
3
University of Salahaddin-Erbil(Hawler)
Mathematics
Iraq
1992-01-01
Bachelor Degree(Research Project)
Scientific Titles
# University Scientific Title
1
Salahaddin-Erbil
2000-10-02
Assistant lecturer
2
Salahaddin-Erbil
2005-09-21
Lecturer
3
Salahaddin-Erbil
2009-09-22
Assistant professor