Acknowledgement

# Activities Attachements
1
سوباس نامةي كوليز
Purpose: ئةرك وماندوبوني ليزنةي كونفرانس
2
سوباس نامةي سةرؤكي زانكؤ
Purpose: بؤ كشت مامؤستاو فةرمانبةران
3
سوباس نامةي زانكوي البوركي دانيماركي
Purpose: وةك بالةواني بةرزكردنةوةي قورسايي خزمةتي ياريةكةي كردوة
4
سوباس نامةي سةرؤكي زانكؤ
Purpose: بؤ كشت مامؤستاو فةرمانبةران
5
سوباس نامةي سةرؤكي زانكؤ2020
Purpose: بؤ كشت مامؤستاو فةرمانبةران
6
سوباس و بيزانيني وزارةت 2021
Purpose: بؤ كشت مامؤستاو فةرمانبةران