Biography

د.مژدە حسن محمد 

تدریسی فی جامعة صلاح الدین - أربیل/ كلیة التربیة / قسم اللغة العربیة

  حصلت علی شهادة البكالوریوس سنة 1995 من كلیة التربیة بجامعة صلاح الدین- أربیل فی اختصاص اللغة العربیة. وحصلت علی شهادة الماجستیر فی الجامعة  نفسها  كلیة اڵاداب (اللغات حالیا) سنة 1999 . ثم حصلت علی شهادة الدكتورا فی جامعە صلاح الدین - أربیل / كلیة الآداب (اللغات حالیا) سنة 2005. تدرس حالیا مادة الأدب المقارن بكلیة التربیة قسم اللغة العربیة، وتعمل مدیرة للتسجیل فی الكلیة نفسها