Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
سبل التواصل العلمي في موقع
جامعة ديالى
2021-09-12 - 2021-09-13
National
2
سبل التعاون علمي والحصول على شهادة المقيم في موقعpublons
جامعة ديالى
2021-09-07 - 2021-09-08
National
3
تصميم المواقع الالكترونية
جامعة تكريت
0017-11-20 - 0018-11-20
National
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements