Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
دورة التعليم المستمر منهج مفرج الكروب في اخبار بني ايوب
جامعة الموصل عبر منصة كوكل ميت
2023-04-14 - 2023-04-15
International
2
المعلم الرقمي
عبر منصت زووم
2023-01-15 - 2023-01-17
International
3
basics of E-Services
عبر منصت زووم
2023-05-04 - 2023-05-04
International
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements