Scientific Activities

# Activities Attachements
1
بەشداری سیمیناری زانستی-١
2
بەشداری سیمیناری زانستی-٢
3
بەشداری سیمیناری زانستی-٣
4
بروانامەی بەشداری سیمیناری زانستی-٤
5
بروانامەی بەشداری سیمیناری زانستی-٥
6
قروانامەی بەشداری سیمیناری زانستی-٦
7
بوانامەی بەشداری سیمیناری زانستی-٧