Biography

 

_____________________________________________________

Curriculum Vitae (CV)- In English & Turkish& Kurdish& Arabic

______________________________________________________

In English

Personal Information:

Full Name: ARSAN HASHIM MAHMMOD AL-SAQEE

Academic Title: Lecturer

Email: (university email): arsan.mahmood@su.edu.krd

Mobile: 07504622952

 

Education:

·        Ph.D in Turkish Language and Literature, College of Literature, Selçuk Univeristy, %95.5 with an average, Konya/Turkiye 2016-2020

·        M.A. in Turkish Language and Literature, College of Literature, Selçuk Univeristy,%93.75 with an averageKonya/Turkiye 2010-2012

·        B.A. in Turkish Language and Literature, College of Language, Koye University, Erbil/ %91.12 with an average, Iraq 2004-2008

·      Associate: Porsuk Vocational School, Computer programming, Anadolu University- Eskisehir/ Turkiye 2000-2002·   Language (Turkish) in TOMER (Turkish Learning Research and Application Center), Gazi University- Ankara/ Turkiye 1998-1999

 

Employment:

·        Assistant lecturer at the Turkish Language and Literature Dep., College of Languages, Koya University, Erbil 2009-2010

·        Assistant lecturer at the Turkish Language and Literature Dep., College of Languages, Salahaddin University, Erbil 2010-2013

·        Being a member of the Translation and Consultation Commission in the Turkish Language Department.

·        Salahaddin University Türkiye Representation

·        Research Assistant at the Turkish Language Dep., College of Language Koya University 2013-2020

·        Assistant Head of Turkish Dep., College of Language, Salahaddin University, Erbil, 2013-2016

·        Lecturer at the Turkish Language Department, College of Languages, Salahaddin University 2020-now

 

Qualifications

-          Teaching qualifications

·        Teaching Turkish Language since 2002

 

-          IT qualifications

·        Computer skills ( Windows, Word, PowerPoint, Excel)

·        Internet

 

-          Language qualifications

·        Turkman, Kurdish, Arabic, English

 

-          Any professional qualification

·        Research

 

-          You could put any professional courses you have attended

·        Anadolu University Computer Course / Turkiye, Eskisehir 2001

·        Bilkent University Turkish Course / Turkiye, Ankara 2005

·        Bilkent University Turkish Course / Turkiye, Ankara 2006

·        Bilkent University Turkish Course / Turkiye, Ankara 2008

·        Bilkent University English, Turkish, Computer, Civilization History and Interpersonal Communication training/ Ankara 2008

·        Bilkent University English Course / Turkiye, Ankara 2009

·        Koya University, Computer Proficiency Exam, Erbil 2009

·        Koya University, English Proficiency Exam, Erbil 2010

·        Attending a Turkish course as the head of delegation at Dumlupınar University/ Turkiye, Kutahya 2013

·        He holds a certificate of teaching methods for university professors – Erbil 2013

·        Participating in Turkish language teaching skills courses, Yunus Emre İnstitute/ Turkiye, İstanbul 2021

 

 

 

 

Teaching experience:

1. (Okuma- Birinci Sınıf) - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Diller Fakültesi-Koya Üniversitesi

2.  (Okuma- İkinci Sınıf) - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Diller Fakültesi- Koya Üniversitesi

3.  (Dinleme- Birinci Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

4. (Dinleme- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

5.  (Eski Türk Edebiyatı-Üçüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

6. (Eski Türk Edebiyatı-Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

7. (Osmanlı Türkçesi- Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

8.  (Türkiye Türkçesi- Dördüncü Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

9. (Akademik Konuşma Yeteneği- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

10.  (Okuma- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

11. (Osmanlıcaya Giriş- Üçüncü Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ İnsani Bilimler Fakültesi Zaho Üniversitesi

12. (Dil Bilgisi- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ İnsani Bilimler Fakültesi- Zaho Üniversitesi

13. (Yeni Türk Edebiyatı-Üçüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

14. (Yeni Türk Edebiyatı-Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

15. (Akademik Yetenekler- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

16. (Osmanlı Türkçesine Giriş- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

17. (Temel Osmanlıca- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

18. (Eski Türk Edebiyatı (Nesir)- Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

19. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma)- Halikar Uluslararası Dil Enstitüsü

20. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma)- Eliza Uluslararası Dil Enstitüsü

21. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma)- London Uluslararası Dil Enstitüsü

22. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma, Yazma)- Oxford Uluslararası Dil Enstitüsü

23. To give seminars about Turkish Language and Literature in various government institutions.

 

 

 

Research and publications

1)     LÜTFULLAH DEDE VE MEŞHUDAT MADENİ ADLI ESERİ (2021)

2)     20. YÜZYIL KERKÜK DİVAN ŞAİRİ OSMAN MAZLIM VE ŞİİRLERİ (2022)

 

Conferences and courses attended

·        Zakho University Symposium (2021)

·        Ataturk University  Symposium, Erzurum (2022)

·        Akdeniz University Symposium, Antalya (2022)

·        Salahaddin University Conference on Best Research Projects and Academic Posters (2023)

·        Dicle University Conference (2023)

 

 

Professional memberships

-          Members of Kurdistan Teacher Unions

-          Members of Turkish Graduated Unions

-          Members of Dergipark

 

Professional Social Network Accounts:

https://academics.su.edu.krd/profile-admin/index.php?p=dashboard

 

In Turkish

-ÖZ GEÇMİŞ-

 

KİŞİSEL BİLGİLERİ:

Adı: Ersan Haşim Mahmut ALSAKİ (Arsan Hashim Mahmood Alsaqee)

Doğum Yeri ve Tarihi: Erbil-Irak 1980

Medeni Durumu: Evli

Çalıştığı Kurum: Türk Dili Bölümü, Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi (Erbil)

Diploma: Türk Dili ve Edebiyat Anabilim Dalında Doktora (Selçuk Üniv.)

Akademik Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

E-posta: arsan.mahmood@su.edu.krd

 

ÖĞRENİM DURUMU:

DİL (TÜRKÇE):

Üniversitesi: Gazi Üniversitesi- Ankara/ Türkiye

Bölümü: TÖMER (Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Mezuniyet Yılı: 1999

 

ÖNLİSANS:

Üniversitesi: Porsuk Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi- Eskişehir/ Türkiye

Eğitim derecesi: Önlisans (2 Yıllık)

Bölümü: Bilgisayar Programcılığı

Mezuniyet Yılı: 2003

 

ÜNİVERSİTE:

Üniversitesi: Koya Üniversitesi- Erbil/Irak

Eğitim derecesi: Lisans

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı

Mezuniyet Yılı: 2008

Lisans bitirme puanı: 91.127 (Bölüm Birinciliği ve Üniversite Üçüncülüğü)

 

YÜKSEK LİSANS:

Üniversitesi: Selçuk Üniversitesi- Konya/ Türkiye

Eğitim derecesi: Yüksek Lisans

Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim Dalı: Eski Türk Edebiyatı

Danışman: Prof.Dr. Ahmet SEVGİ

Mezuniyet Yılı: 2012

Yükseklisan bitirme puanı: 93.75

 

DOKTORA:

Üniversitesi: Selçuk Üniversitesi- Konya/ Türkiye

Eğitim derecesi: Doktora

Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Danışman: Prof.Dr. Semra TUNÇ

Mezuniyet Yılı: 2020

Doktora bitirme puanı: 95.5

 

AKADEMİK UNVANLARI:

  • Dr. Öğretim Üyesi:  Türk Dili Bölümü, Diller Fakültesi, Salahaddin Üniversitesi (2020- .....)
  • Öğretim Görevlisi: Türk Dili Bölümü, Diller Fakültesi, Salahaddin Üniversitesi (2013-2020)
  • Araştırma Görevlisi: Türk Dili Bölümü, Diller Fakültesi, Salahaddin Üniversitesi (2010-2013)
  • Araştırma Görevlisi: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Diller Fakültesi, Koya Üniversitesi (2009-2010)

 

İDARİ GÖREVLER VE KOMİSYONLARI:

·         Salahaddin Üniversitesi, Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanı Yardımcısı görevini üstlenmek.

·         Salahaddin Üniversitesi Türkiye Temsilciliği

·         Uluslararası Hali-Kar Dil Enstitüsünde Türk Dili Bölümü Müdürü (Erbil)

·         Türk Dili Bölümünde Bilimsel komisyonunda üye olmak.

·         Final ve Bütünleme sınavları komisyonunda üye olmak.

·         Türk Dili Bölümünde Programı Geliştirme komisyonunda başkan olmak.

·         Türk Dili Bölümünde Tercüme ve İstişare Komisyonunda üye olmak.

 

ÖDÜLLERİ:

·         Koya Üniversitesinde bölüm birincisi ve üniversite üçüncüsünü olduktan sonra devlet adamları ve üniversite tarafınca çeşitli ödüllere layık görüldü.

·         Koya Üniversitesi tarafından ''Başarı Öğrenci ve Teşekkür Belgesi'' verilmesi.

 

TEŞEKKÜRNAMELERİ:

·         Irak Cumhuriyeti- Başbakan yardımcısı Teşekkür Belgesi, Bağdat

·         Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı'nın Teşekkür Belgesi

·         Koya Üniversitesi Rektörlüğü'nün Teşekkür Belgesi, Koysancak- Erbil

·         Salahaddin Üniversitesi Rektörünün Teşekkür Belgesi, Erbil

·         Salahaddin Üniversitesi- Diller Fakültesi Dekanın Teşekkür Belgesi, Erbil

·         Hali-Kar Dil Enstitüsünde ''Örnek ve Başarılı Okutman'' Teşekkür Belgesi, Erbil

 

DİĞER DİPLOMALAR VE SERTİFİKALARI:

·         Gazi Üniversitesi, ''A'' kuru Türkiye Türkçesi kursu (TÖMER Sertifikası), Ankara

·         Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar kursu, katılım sertifikası, Eskişehir

·         Bilkent Üniversitesi, Türkiye Türkçesi Öğretimi Hizmet içi Eğitim Kursu Sertifikası, Ankara (Üç defa)

·         Bilkent Üniversitesi, Kişilerarası İletişim ve Bilgisayar Kursları, Ankara

·         Koya Üniversitesi,  Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası, Koya- Erbil

·         Koya Üniversitesi, İngilizce Yeterlilik Sertifikası, Koya- Erbil

·         Selçuk Üniversitesi, Uluslararası Sempozyumu, katılım Sertifikası, Konya

·         Salahaddin Üniversitesi, Öğretim görevlisi kursu, katılım ve başarı sertifikası, Erbil

·         Dumlupınar Üniversitesi, Türkçe kursu katılım Sertifikası, Kütahya

·         Adalet Bakanlığı'nda ''Yeminli Tercüman'' sertifikası, Erbil

 

BİLDİĞİ DİLLER:

Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce (Orta)

 

VERDİĞİ DERSLER:

1. (Okuma- Birinci Sınıf) - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Diller Fakültesi-Koya Üniversitesi

2.  (Okuma- İkinci Sınıf) - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Diller Fakültesi- Koya Üniversitesi

3.  (Dinleme- Birinci Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

4. (Dinleme- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

5.  (Eski Türk Edebiyatı-Üçüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

6. (Eski Türk Edebiyatı-Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

7. (Osmanlı Türkçesi- Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

8.  (Türkiye Türkçesi- Dördüncü Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

9. (Akademik Konuşma Yeteneği- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

10.  (Okuma- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

11. (Osmanlıcaya Giriş- Üçüncü Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ İnsani Bilimler Fakültesi Zaho Üniversitesi

12. (Dil Bilgisi- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ İnsani Bilimler Fakültesi- Zaho Üniversitesi

13. (Yeni Türk Edebiyatı-Üçüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

14. (Yeni Türk Edebiyatı-Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

15. (Akademik Yetenekler- Birinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

16. (Osmanlı Türkçesine Giriş- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

17. (Temel Osmanlıca- İkinci Sınıf)- Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

18. (Eski Türk Edebiyatı (Nesir)- Dördüncü Sınıf) - Türk Dili Bölümü/ Diller Fakültesi- Salahaddin Üniversitesi

19. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma)- Halikar Uluslararası Dil Enstitüsü

20. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma)- Eliza Uluslararası Dil Enstitüsü

21. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma)- London Uluslararası Dil Enstitüsü

22. (Dil Bilgisi, Okuma, Dinleme, Konuşma)- Oxford Uluslararası Dil Enstitüsü

23.  Çeşitli yerlerde (seminer, panel, vb.) Türk dili ve edebiyatı hakkında bilgi vermektedir

 

İLGİ ALANLARI:

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe öğretmek, Spor, İnternet, Kişilerarası iletişim ve psikoloji konularını takip etmek, Gezmeyi ve yeni yerleri keşfetmek, Okumak.

 

 

______________________________________________________

Curriculum Vitae (CV)- In Kurdish

________________________________________________________

ناوى ته‌واو :  ارسـان هـاشـم مـحـمـود السـاقـی

سال و شوینى له‌ دایك بوون:  هه‌ولێر 1980

بارى كومه‌لايه‌تى: خيزاندار

شوێنى كاركردن:  به‌شى زمانى توركى - كۆلێژى زمان / زانكۆى سه‌لاحه‌ددین

بڕوانامه‌ :  دكتورا  له‌ به‌شى زمان و ئه‌ده‌بى توركى - له زانكۆى سلجوق- وولاتى توركيا

پسپۆرى گشتى :  زمان و ئه‌ده‌بى توركى

پله‌ى زانستى: ماموستا

ئێمیل:arsan.mahmood@su.edu.krd  

 

بـڕوانـامـه‌كـان :

1.      بڕوانامه‌ى دكتورا له‌ كۆلیژى ئه‌ده‌بیات -‌ به‌شى زمان و ئه‌ده‌بى توركى / زانكۆى سلجوق- وولاتى توركیا له ساڵى  2020 به‌ كۆى نمره‌ 95.5

2.      بڕوانامه‌ى ماسته‌ر له‌ كۆلیژى ئه‌ده‌بیات - به‌شى زمان و ئه‌ده‌بى توركى / زانكۆى سلجوق- وولاتى توركیا له ساڵى  2012 به‌ كۆى نمره‌  93.75

3.      بڕوانامه‌ى بكالوریوس له‌ به‌شى زمان و ئه‌ده‌بى توركى - كۆلێژى زمان / زانكۆى كۆیه‌ له‌ ساڵى 2008 -یه‌كه‌مى سه‌ر به‌ش و سێیه‌مى سه‌ر زانكۆ به‌ كۆى نمره‌ 91.127

4.      بڕوانامه‌ى په‌یمانگه‌ى ته‌كنیكى پرۆگرامى كۆمپیوته‌ر له‌ زانكۆى ئه‌نادولۆ/ ئه‌سكيشهير- توركیا له ساڵى 2003

5..        بڕوانامه‌ى گشتى زمانى توركى تۆمار بۆ ماوه‌ى يه‌ك سال له‌ زانكۆى غازى/ ئه‌نقره 1999

 

پـۆستـى ئـیـدارى و لـیـژنـه‌كـان :

1.      بڕیارده‌رى به‌شى زمانى توركى -‌ كۆلێژى زمان/ زانكۆى سه‌لاحه‌دین

2.      سه‌رۆك وئه‌ندام له‌ لیژنه‌ى تاقیكردنه‌وه‌كانى كۆتایى ساڵى به‌شى زمانى توركى - كۆلێژى زمان / زانكۆى سه‌لاحه‌دین

3.      سه‌رۆكى لیژنه‌ى په‌ره‌پێدانى پرۆًگرامى خوێندن له‌ به‌شى زمانى توركى -‌ كۆلێژى زمان/ زانكۆى سه‌لاحه‌دین له‌ ساڵانى خوێندن

4.      ئه‌ندامى لیژنه‌ى زانستى به‌شى زمانى توركى -‌ كۆلێژى زمان / زانكۆى سه‌لاحه‌دین

5.      ئه‌ندامى لیژنه‌ى وه‌رگيران وراويژكارى له‌ سه‌نته‌رى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌ددین

6.     به‌ريوبه‌رى به‌شى زمانى توركى له‌ په‌يمانگه‌ى نيوه‌ده‌وله‌تى هه‌لى كار بو فيربونى زمان

7.      نوينه‌ريه‌رايه‌تى زانكۆى سه‌لاحه‌ددین له‌ وولاتى توركيا

 

بـڕوانـامـه‌كـانـى تـر :

1.      بڕوانامه‌ى به‌شداريكردن له‌ خولى وانه‌ وتنه‌وه‌ى ماموستايانى زانكو- هه‌ولير

2.      وه‌رگرتنى به‌ڵگه‌ى (وه‌رگێرى سویندخوارددو- المترجم المحلف) له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تى دادى حكومه‌تى هه‌ریمى كوردستان/ هه‌ولير

3.      بڕوانامه‌ى به‌شداريكردن  له‌ كورسى زمانى توركى بۆ ماوه‌ى یه‌ك مانگ له‌ زانكۆى بیلكنت / ساڵانى ئه‌نقره‌ - توركیا 3 جار

4.      بڕوانامه‌ى به‌شداريكردن  (وه‌كو سه‌رۆك شاندى زانكۆى سه‌لاحه‌ددين) له‌ كورسى زمانى توركى بۆ ماوه‌ى سێ هه‌فته‌ له‌ زانكۆى دوملوپنار/ كوتاهیه‌ - توركیا

5.      بڕوانامه‌ى توانستى كۆمپیوته‌ر له‌ زانكۆى كۆیه‌

6.      بڕوانامه‌ى توانستى زمانى ئینگلیزى له‌ زانكۆى كۆیه‌

 

زانیارى زمانه‌كان :

توركى/ كوردى /عه‌ره‌بى / ئێنگلیزى (ناوه‌ند)

 

سۆپاس و پێزانين:

1.      سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن كومارى عيراق- نووسينگه‌ى سه‌رۆك وه‌زيران - به‌غداد - سێ يه‌كه‌مه‌كانى ‌سه‌ر ئاستى زانكۆ

2.      سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن وه‌زيرى خويندنى بالا و تويژينه‌وه‌ى زانستى  هه‌ريمى كوردستان

3.      سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن سه‌رۆكى زانكۆى كويه‌ -يه‌كه‌مى به‌ش و سێيه‌مى سه‌ر‌  زانكۆ

4.     سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن سه‌رۆكى  زانكۆى سه‌لاحه‌ددين‌

5.      سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن راگرى كوليژ زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌ددين‌ سالانى -5 جار

6.      سۆپاس و پێزانين له‌ لايه‌ن په‌يمانگه‌ى نيوه‌ده‌وله‌تى هه‌لى كار بو فيربونى زمان -وه‌كو نموترين ماموستاى خوله‌كه‌

 

وانه‌ وتراوه‌كان وئه‌زموونه‌كان :

1.      وانه‌ى (خوێندنه‌وه‌- قۆناغى یه‌كه‌م)  له‌ به‌شى زمانى و ئه‌دبى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى كويه

2.     وانه‌ى (خوێندنه‌وه‌- قۆناغى دووه‌م)  له‌ به‌شى زمانى و ئه‌دبى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى كويه

3.   وانه‌ى (بیستن و بینین- قۆناغى یه‌كه‌م ) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

4.      وانه‌ى (بیستن و بینین- قۆناغى دووه‌م ) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

5.      وانه‌ى (ئه‌ده‌بى توركى كۆن- قوناغى سیێه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

6.      وانه‌ى (ئه‌ده‌بى توركى كۆن- قوناغى چواره‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

7.     وانه‌ى عوسمانى - قوناغى چواره‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

8.      وانه‌ى (توركى توركيا- قوناغى چواره‌م ) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

9.     وانه‌ى (تواناى گفتوگوى ئه‌كاديمى- قۆناغى یه‌كه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین.

10. وانه‌ى (خوێندنه‌وه‌- قۆناغى یه‌كه‌م)  ) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

11.  وانه‌ى (ريزمانى زمانى توركى - قوناغى دووه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له كۆلێژی زانسته مرۆفه‌تییه‌كان‌- زانكۆى زاخو

12.  وانه‌ى (ده‌روازه‌ بو زمانى عوسمانى- قوناغى سیێه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له كۆلێژی زانسته مرۆفه‌تییه‌كان‌- زانكۆى زاخو

13.     وانه‌ى (ئه‌ده‌بى توركى نۆى- قوناغى سیێه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

14.      وانه‌ى (ئه‌ده‌بى توركى نۆى- قوناغى چواره‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

15. وانه‌ى (تواناى ئه‌كاديمى- قۆناغى یه‌كه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین.

16.   وانه‌ى (تواناى گفتوگوى ئه‌كاديمى- قۆناغى یه‌كه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین.

17.   وانه‌ى ( زمانى عوسمانى- قوناغى دووه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

18.   وانه‌ى ( عوسمانى بنه‌ره‌تی- قوناغى دووه‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

19.   وانه‌ى (په‌خشان له‌ ئه‌ده‌بى توركى نۆى- قوناغى چواره‌م) له‌ به‌شى زمانى توركى له‌ كۆلێژى زمان- زانكۆى سه‌لاحه‌دین

20. وانه‌ى (گرامه‌ر- خوێندنه‌وه‌-بیستن- گفتۆگو) له‌ په‌یمانگای نێوده‌وله‌تی هه‌لی كار بۆ فیربوونی زمان

21. وانه‌ى (گرامه‌ر- خوێندنه‌وه‌-بیستن- گفتۆگو) له‌ په‌یمانگای نێوده‌وله‌تی ئه‌لیزا بۆ فیربوونی زمان

22. وانه‌ى (گرامه‌ر- خوێندنه‌وه‌-بیستن- گفتۆگو) له‌ په‌یمانگای نێوده‌وله‌تی له‌نده‌ن بۆ فیربوونی زمان

23. وانه‌ى (گرامه‌ر- خوێندنه‌وه‌-بیستن- گفتۆگو) له‌ په‌یمانگای نێوده‌وله‌تی اوكسفورد بۆ فیربوونی زمان

24. وانه‌ى تايبه‌تى و سيمينار له‌ زانكوكان و ده‌م و ده‌زگا حكومييه‌كان سه‌باره‌ت به‌ زمان و ئه‌ده‌بی توركی

حه‌زوو ئاره‌زووه‌كان:

  زمان وئه‌ده‌بى توركى- فيركردنى زمانى توركى- خويندنه‌وه‌- گه‌ران- وه‌رزش- ئينترنيت

 

__________________________________________________

Curriculum Vitae (CV)- In Arabic

________________________________________________________

السيرة الذاتية والعلمية

 

الاسم الكامل أرسـان هـاشـم مـحـمـود الـسـاقـي

محل وتاريخ الولادة:  اربيل 1980

الحالة الاجتماعية: متزوج

مكان الوظيفة:  قسم اللغة التركية – كلية اللغات / جامعة صلاح الدين

الشهادة :  الدراسات العليا- دكتوراه فى القسم اللغة التركية وادابها -سنة 202

الاختصاص العام :  اللغة التركية وادابها

اللقب العلمي: مدرس

البريد الالكترونى: arsan.mahmood@su.edu.krd

  

الشـهـادات:

1.     حاصل على شهادة الدراسة‌ العليا- دكتوراه في كلية الاداب - قسم اللغة التركية وادابها في جامعة سلجوق/ السنة 2020/ بمعدل (95.5) / قونيا- تركيا

2.      حاصل على شهادة الدراسة‌ العليا-ماجستير في كلية الاداب - قسم اللغة التركية وادابها في جامعة سلجوق / السنة 2012 / بمعدل (93.75) / قونيا- تركيا

3.       حاصل على شهادة بكالوريوس في كلية اللغات - قسم اللغة التركية وادابها في جامعة  كوية/ السنة 2008/ الاول على القسم والثالث على الجامعة بمعدل (91.12) / كوية-اربيل

4.      حاصل على شهادة دبلوم (سنتين) في قسم برامج الحاسوب في جامعة اناضول/ سنة 2003/ اسكيشهير-تركيا

5.      حاصل على شهادة عام للغة التركية (تؤمار TÖMER ) لمدة سنة‌ في جامعة غازي / سنة 1999/ انقرة-تركيا

 

الوظائف الادارية واللجان:

1.     مقرر القسم اللغة التركية - كلية اللغات / جامعة صلاح الدين

2.      رئيس و عضو في لجنة الامتحانات النهائية في قسم اللغة التركية - كلية اللغات / جامعة صلاح الدين للسنوات الدراسية

3.      رئيس لجنة تطوير المناهج في قسم اللغة التركية - كلية اللغات / جامعة صلاح الدين للسنوات الدراسية

4.      عضو في لجنة العلمية في قسم اللغة التركية - كلية اللغات / جامعة صلاح الدين للسنوات الدراسية

5.     عضو في لجنة الثقافية في قسم اللغة التركية - كلية اللغات / جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية

6.      عضو في هيئة الترجمة والاستشارة في مركز اللغات / جامعة صلاح الدين

7.      مدير قسم اللغة التركية في معهد هه لى كار الدولي لتعليم اللغات

8.      ممثلية جامعة صلاح الدين في جمهورية التركية

 

الشهادات الاخرى:

1.     حاصل على  شهادة طرق التدريس للاساتذة الجامعيه- اربيل

2.     حاصل على  شهادة  والوثيقة (المترجم المحلف) من قبل وزارة العدل- اربيل

3.      حاصل على  شهادة  المشاركة في الدورات اللغة التركية لمدة شهر في جامعة بيلكنت ثلاث مرات/ انقرة- تركيا

4.      حاصل على  شهادة المشاركة كرئيس الوفد في الدورة اللغة التركية لمدة ثلاث اسابيع في جامعة دوملوبنار / كوتاهية-تركيا

5.      حاصل على شهادة الكفاءة حاسوب  في جامعة كوية كويسنجق – اربيل

6.      حاصل على شهادة الكفاءة اللغة الانجليزية في جامعة كوية كويسنجق - اربيل

 

الـلـغــات:

التركية/ الكردية/ العربية / الانجليزية -متوسط

 

الشكر و التقدير:

1.     الشكر و التقدير من قبل جمورية العراق- مكتب  نائب رئيس الوزارء – بغداد- الاوائل على الجامعة

2.      الشكر و التقدير من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي- اربيل

3.      الشكر و التقدير من قبل رئيس جامعة كويه -الاول على القسم والثالث على الجامعة

4.     الشكر و التقدير من قبل رئيس جامعة صلاح الدين-اربعة مرات

5.      الشكر و التقدير من قبل عميد كلية اللغات- جامعة صلاح الدين

6.      الشكر و التقدير من قبل معهد هةلى كار الدولي لتعليم اللغات الدولية – اربيل -كافضل استاذ في الدورة

 

التدريس والخبرات:

1.     القراءة- للمرحلة الاولى في قسم اللغة التركية وادبها / كلية اللغات - جامعة كويه

2.     القراءة- للمرحلة الثانية في قسم اللغة التركية وادبها / كلية اللغات - جامعة كويه

3.     الاستماع والانصات-  للمرحلة الاولى في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

4.    الاستماع والانصات-  للمرحلة الثانية في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

5.     الادب التركي القديم-  للمرحلة الثالثة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

6.     الادب التركي القديم - للمرحلة الرابعة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

7.    اللغة العثمانية- للمرحلة الرابعة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

8.     تركيا التركية-  للمرحلة الرابعة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

9. اكاديميك ديبه‌يت- للمرحلة الاولى في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

10.   القراءة- للمرحلة الاولى في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

11.  قواعد اللغة التركية-  للمرحلة الثانية في قسم اللغة التركية / كلية العلوم الانسانیه‌ - جامعة زاخو

12.  مدخل الى اللغة العثمانية- للمرحلة الثالثة في قسم اللغة التركية/ كلية العلوم الانسانیه‌ - جامعة زاخو

13.     الادب التركي المعاصر-  للمرحلة الثالثة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

14.     الادب التركي المعاصر-  للمرحلة الرابعة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

15.     المهارات الاكاديميه‌ - للمرحلة الاولى في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

16. اللغة العثمانية- للمرحلة الثانية في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

17. العثمانية الاساسیه‌- للمرحلة الثانية في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

 

 

18. النثر في الادب التركي القديم - للمرحلة الرابعة في قسم اللغة التركية / كلية اللغات - جامعة صلاح الدين

19. القواعد, القراءة, الاستماع, المحادثة- معهد هةلى كار الدولي للغات

20. القواعد, القراءة, الاستماع, المحادثة - معهد اليزا الدولي للغات

21. القواعد, القراءة, الاستماع, المحادثة - معهد لندن الدولي للغات

22. القواعد, القراءة, الاستماع, المحادثة - معهد اوكسفورد الدولي للغات

23.  الدورس الخاصة والسيمينارات والدورات الخاصة للتعليم اللغة‌ التركية

 

الهواية:

اللغة التركية وادابها- تعليم اللغة التركية- القراءة- السياحة- الرياضة- الانترنيت