Seminars

Presenting Seminars
# Seminar Title Level Attachements
1
TÜRK EDEBİYATINDA KAFİYE (UYAK) VE TÜRLERİ
Presenting a Seminar at 2022-11-22
National
2
TÜRK EDEBİYATINDA MEVLİD TARİHÎ GELİŞMESİ VE SULTAN MUZAFFERDDİN GÖKBÖRÜ’NÜN ROLÜÜ’’
Presenting a Seminar at 2022-10-11
National
3
TÜRK EDEBİYATINDA REDİF VE TÜRLERİ
Presenting a Seminar at 2023-01-31
National
4
GELENEKTEEN GELENEĞE KLASİK ŞİİRİ
Presenting a Seminar at 2023-04-02
National
5
YİRMİNCİ YÜZYIL KERKÜK DİVAN ŞAİRİ OSMAN MAZLUM VE ŞİİRLERİ
Presenting a Seminar at 2022-09-14
International
6
Bilgisayar Destekli Eğitim
Presenting a Seminar at 2023-10-22
National
Attending Seminars
# Seminar Title Seminars Attachements
1 Attending Seminars 23