Research Registration

# Research Title Attachements
1
KERKÜKLÜ MEHMED SADIK'IN ŞİİRLERİNDEKİ MERSİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
2
KERKÜKLÜ MEHMED SADIK'IN ŞİİRLERİNDEKİ TARİH MANZUMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
3
SÂFÎ HÎRÂNÎ'NİN TÜRKÇE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
4
ERBİLLİ DİVAN ŞAİRİ YAKUB AĞA VE TARİH MAZNUMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
5
IRAK ERBİL YÖRESİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA