Researches and Books

Researches
# Research Title Status Attachements
1
LÜTFULLAH DEDE VE MEŞHUDAT MADENİ ADLI ESERİ
Journal without DOI
Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1292
2021-12-01
Published
2
20. Yüzyıl Kerkük Divan Şairi Osman Mazlum ve Şiirleri
Journal with DOI
978-625-6355-36-1
2022-12-01
Published
3
KERKÜKLÜ MEHMED SÂDIK’IN ŞİİRLERİNDEKİ TARÎH MANZÛMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Journal with DOI
Journal of Kirkuk University Humanity Studies
2023-12-30
Published
Books
# Book Title Publisher Attachements