Teaching

Teaching Undergraduate Degrees
# Subject Stage Attachements
1
القانون الاداري ( الاعمال الادارية والعقود الادارية)
ياسا
Third stage
2
الاعمال الادارية ( القرار و العقود)
ياسا
Third stage
3
الاعمال الادارية ( القرار و العقود)
ياسا
Third stage
4
zoom
ياسا
Third stage
Teaching Postgraduate Degrees
# Subject Degree Attachements
Postgraduate Committee
# Student Name Degree Attachements
Supervising Students
# Research Title Degree Attachements